Uncategorized16 Ağustos Venüs Terazi Burcunda

Ağustos 15, 2021by admin0

Venüs, sevgiyi, genel değer yargılarını ve sosyal faaliyetleri temsil eder. Kişinin kendi değerleri hakkındaki fikri, ilişki kurma şekli, uyum anlayışı, sevgi alışverişi ve zevkler

Venüs’ün bulunduğu burçla kendini gösterir. Yaşamımızda Venüs’ü ilgilendiren tüm konular bulunduğu burca göre şekillenir. Temel olarak bir doğum haritasında Venüs’ün bulunduğu burç kişinin nasıl ilişki kurduğunu, kendi değeri hakkında ne düşündüğünü, nelere değer verdiğini, neleri sevdiğini açıklar.
Boğa ve Terazi burçlarını yönetir. Haritada ikinci ve yedinci evi yönetir. Venüs toprak elementinden olan Boğa burcunda, Venüs’ün maddi ve fizik dünyayla olan yönünü açığa çıkarır. Venüs Boğa’da; verimliliği, toprağı, bolluk ve bereketi, maddi dünyayla alışverişi, finansı, para ile olan maddi ilişkiyi, yaratıcılığı, sanatı, tensel ve fiziksel zevkleri, konforu ve gölge yönüyle de fazla maddeci olmayı ve tembelliği simgeler.
Venüs, aşkı ve cazibeyi temsil ettiğinden, aynı zamanda cinsellikle de yakından alakalıdır. Venüs halk dilinde Zühre olarak da bilinir. Zührevi (cinsel) hastalıklar da, Venüsyen enerjinin kontrolsüz kullanımından doğar.

Venüs’ün  Terazi Burcunda  yönetici olduğu düşünülürse, Venüs’ün temsil ettiği konularda güçlü olacağı düşünülür. Venüs’ün Terazi Burcuna geçmesi ile ilişkilerimizde denge uyum ve adalet anlayışı ön plana çıkacaktır. Medeni tavırlar ve etrafımızdakilerle daha sıcak temas halinde olacağız, iletişim gücümüz artacak, romantik teklifler almak, ilişkileri evliliğe dönüştürmek için güzel zamanlar. Aşk kapıyı çalıyor ve çevrenizdeki kişiler tarafından arabuluculuk ile tanıştırılma olasılığınız artıyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web Design by Volkan TURHAN info@volkanturhan.kim 2021

Telefonla Ara